Bestuur

In 2016 is De Oude Bieb van gemeentelijk project een zelfstandige stichting geworden. Het was niet langer een gemeentelijk project, maar begon ook zelf inkomsten te genereren en er werden zelfstandig nieuwe activiteiten ontplooid. Tijd om op eigen benen te staan.
De bestuursleden werden eind 2015, begin 2016 geworven. Ze hebben een verschillende achtergrond; de politiek, gebruikers van De Oude Bieb of ondernemers uit de buurt. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn alle vijf op één of andere manier al betrokken (geweest) bij De Oude Bieb, komen alle vijf uit Lewenborg of omgeving en zijn alle vijf bereid hun betrokkenheid om te zetten in een bestuurslidmaatschap.

Op 1 juni 2016 is de oprichting van de stichting een feit en dat wordt gevierd op een bijeenkomst waar ook de bestuursleden worden gepresenteerd.
De belangrijkste ambitie van het bestuur? De waardevolle basis van De Oude Bieb behouden en bewaken en langzaam verder uitbouwen. Zorgen dat de coördinator en de vrijwilligers hun werk kunnen doen. De randvoorwaarden scheppen waaronder De Oude Bieb verder kan groeien en bloeien.

Samenstelling

Het bestuur van de stichting telt vijf leden van wie twee algemeen bestuurslid zijn. Het besturen van de stichting gebeurt op afstand, dat wil zeggen dat het bestuur geen directe bemoeienis heeft met de dagelijkse gang van zaken. Eén van de algemene bestuursleden is tevens als vrijwilliger dagelijks werkzaam in De Oude Bieb. Daardoor kan het bestuur goed voeling houden met wat er zoal speelt binnen De Oude Bieb. Vergaderingen van het bestuur dragen een open karakter en om het bestuur voor de vrijwilligers laagdrempelig te houden, worden vrijwilligers op hun beurt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen.

Even voorstellen

Placeholder

Annie Postma

voorzitter


Wethouder gemeente Ten Boer.


Placeholder

Bram Hügel

secretaris


Tekstschrijver en ondernemer


Placeholder

Monica ten Hoove-Helbig

Penningmeester


Budgetcoach en ondernemer
Placeholder

Cor de Vries

plaatsvervangend voorzitter


Psycholoog en ondernemer


Placeholder

Daan Wiers

bestuurslid


Vrijwilliger bij De Oude Bieb



 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting De Oude Bieb ontvangen geen vergoeding voor het werk dat zij doen voor de stichting. De stichting heeft één betaalde kracht in dienst als coördinator. Het loon van de coördinator wordt jaarlijks gereserveerd uit de algemene middelen van de stichting. De hoogte van dit loon is gemiddeld voor, tot lager dan hetgeen in de non-profitsector gebruikelijk is. Zie het jaarverslag over boekjaar 2016 voor meer informatie (beschikbaar vanaf juni 2017). Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Vrijwilligers in een participatiebaan ontvangen daarvoor de gangbare vergoeding via de gemeente.

Contactinformatie

Bestuur Stichting De Oude Bieb
t.a.v. dhr. A.T. Hügel, secretaris
p/a Vaargeul 205
9732 JZ Groningen
050 – 318 1310
bestuur@deoudebieblewenborg.nl