In de oude bieb worden regelmatig rond de tafelgesprekken en meditaties gegeven.

De idee achter ‘Actief rond de tafel’ is dat werkelijke oplossingen vaak in jezelf zijn te vinden.

  • Aan de statafel zorgen we ervoor dat iedereen er binnen een vooraf afgesproken tijd beter/wijzer van wordt. Samen kunnen we meer dan alleen.
  • Rond de tafel mediteren. Mediteren is gericht op ontspannen en realiseren. Van binnenuit. Je krijgt heldere uitleg en instructies bij het rond de tafel mediteren. Individueel. Tweetallen. Ook voor gezinnen, kleine en grote groepen.
  • Rond de tafel en energieoverdracht. Onze rond de tafel begeleiders hebben vaak ook ander kwaliteiten. Reiki, intuïtieve en sjamanistische healing, het werken met (etherische) kristallen, etc.
  • Rond de tafelgesprekken om je communicatieve vaardigheden te oefenen en te verbeteren. Hoe neem en houd je het initiatief in je leven? Hoe stel je een moeilijk onderwerp aan de orde zonder dat het (nieuwe) problemen geeft? Hoe krijg je meer begrip voor de ander? Hoe vraag je aandacht op een manier die uitnodigend is? Vragen waarbij communicatie essentieel is.
  • Rond de tafel en (preventieve) gezondheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid is belangrijk voor elk mens. Lichaamsbewustzijn, welbevinden en gezondheid. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn om actief met ziektesymptomen te communiceren. Dit als bijdrage aan herstel of stabilisering van klachten.
  • Heb je specifieke wensen om rond de tafel aan de orde te stellen? Zoek je (meer) fundamentele oplossingen voor problemen? Laat het ons weten. Als we het zelf niet kunnen bieden, doen we ons best om je in contact te brengen met mensen en organisaties waar we een goede band mee hebben.

Voor verdere informatie en opgave: 0634017032 (Willem Jan de Vries), via mail: welkomdevries@gmail.com of bij de gastvrouwen van de Oude Bieb

Locatie: De Oude Bieb, Midscheeps 3, 9733 AZ Groningen

Deelname is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn welkom. Ook andere vormen van ondersteuning bij/voor activiteiten van De Oude Bieb worden op prijs gesteld.

Rariteitenkabinet (maar wat is het?)

De Oude Biebshop mag zich dagelijks verheugen op een grote aanvoer van spullen.
Af en toe is er echter een voorwerp waarvan we niet weten wat het is.
Het kan veel hoofdbrekens kosten wat iets is, waar het voor dient.
Zoals het voorwerp op de foto: oranje piranha-achtige vissen in een blauw omkaderd stuk plastic. Het ziet er uit als een spel. Maar we weten het niet zeker.
Is het compleet of ontbreken er stukken aan?
Verschillende medewerkers bekijken het voorwerp van alle kanten. Is het een dingetje van de Staatsloterij, dat een oranje vis als logo heeft? Het blijft hoe dan ook een raadselachtig voorwerp.
Goed zoeken op Google levert uiteindelijk de oplossing:
Het is het zogenaamde " Piranha Panic Spel" van Mattel en de nieuwprijs is bijna veertig euro.
... lees meerlees minder

Bekijk op Facebook

De volgende zaken zou ik onder uw aandacht willen aanbevelen:Ø Op 10 februari is er natuurlijk weer een Open dag met allerlei activiteiten. Start 13:00 in het LeRoy-huis met thee en koffie. We kunnen dan leuk zagen en kloven van een aantal stammetjes, die het resultaat zijn van omgewaaide bomen.Ø Maandag 5 februari 2018 is er weer en bestuursvergadering met van 19:30 tot 0:00 vrije inloop voor bewoners, die iets op hun lever hebben dan wel graag iets in willen brengen.
... lees meerlees minder

Bekijk op Facebook

Geef een reactie